کمپین‌های خیریه مهرآفرین

کمپین‌های خیریه مهرآفرین

کمپین‌های خیریه مهرآفرین

 • دسته بندی :

  مجموعه تیزر فضای دیجیتال

 • تاریخ :

  1399

 • پخش :

  فضای دیجیتال

 • زمان :

  3 تیزر 3 دقیقه ای

 • عنوان من :

  تهیه کننده

کارگردان :

جمشید بیات ترک

نویسنده :

جمشید بیات ترک

تدوین :

سید عابدین مقدم

مدیر تولید :

مجید نصیری